Postal Address:

82 An Dương Vương, P.9, Q.5, HCM

Phone:

08.38306399 – 08.38350341 – 08.38350346

Skype:

kentadis5

Email:
Web:

www.kenta.edu.vn

Giới Thiệu

Giảng viên Tiếng Trung, Thạc sĩ tốt nghiệp tại Đại học Quảng Tây. Cô nhiệt tình trong giảng dạy, cách dạy linh hoạt và nhắm đến từng đối tượng học trong lớp. Cô chuyên dạy các lớp Hoa văn giao tiếp và hoa văn nghe nói cấp tốc.