HỌC PHÍ

Hoa văn cấp tốc 90 ngày

1.700.000
/ Khoá
Thạc sĩ giảng dạy + Tài liệu + hỗ trợ online
Xem khoá học

Khoá học cấp tốc 90 ngày

Khoá học được thiết kế dành riêng cho các bạn không có thời gian nhưng muốn có thể giao tiếp tiếng hoa một cách nhanh chóng nhất.

Hoa văn giao tiếp

2.100.000
/ Khoá
Thạc sĩ giảng dạy + Giáo trình + hỗ trợ online
Xem khoá học

Hoa văn giao tiếp

Khoá học dành riêng cho bộ môn giao tiếp tiếng hoa, giúp bạn có thể danh chóng giao tiếp với người hoa một cách tự nhiên nhất.

Hoa văn tổng quát

2.100.000
/Khoá
Giảng viên + Tài liệu + hỗ trợ online
Xem khoá học

Hoa văn tổng quát

Khoá học được thiết kế dành cho các bạn muốn học chuyên sâu từ những bài cơ bản đến nâng cao. Nắm chắc ngôn ngữ tiếng hoa.

Anh văn giao tiếp

2.000.000
/ Khoá
Thạc sĩ giảng dạy + Tài liệu + hỗ trợ online
Xem khoá học

Anh văn giao tiếp

Khóa học dành cho các bạn muốn có thể giao tiếp nhanh chóng với người bản xứ một cách trôi chảy và tự nhiên nhất.

Anh văn thiếu niên

2.200.000
/ Khoá
Thạc sĩ giảng dạy + Giáo trình + hỗ trợ online
Xem khoá học

Anh văn thiếu niên

Khoá học được thiết kế dành cho các bạn muốn nâng cao trình độ và chuẩn bị thi các kì thì quốc tế như là Toeic …

Anh văn thiếu nhi

1.600.000
/Khoá
Giảng viên + Tài liệu + hỗ trợ online
Xem khoá học

Anh văn thiếu nhi

Khoá học cho các em thiếu nhi vừa học vừa chơi vừa chuẩn bị hành trang về ngôn ngữ mới, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản.